Accessori / Moduli / IMR950
Modulo a specchio di corrente per la riproduzione di un segnale di misurazione 4...20mA

  • Uso di un segnale di misurazione 4...20mA per apparecchi a 3 collegamenti di potenziale

 

DateinameKategorieSpracheVersionLetzte AktualisierungGröße
IMR950_Vx.x_DB_2018-01_IT.pdfDatenblattITx.x18.12.201794,58 KB
IMR950_Vx.x_DB_2018-01_DE.pdfDatenblattDEx.x15.12.2017156,38 KB
IMR950_Vx.x_PI_2004-08_DE.pdfProduktinformationDEx.x30.08.2004244,69 KB
IMR950_Vx.x_DB_2018-01_EN.pdfDatenblattENx.x15.12.2017152,45 KB
IMR950_Vx.x_DB_2018-01_FR.pdfDatenblattFRx.x18.12.201779,94 KB
IMR950_Vx.x_DB_2018-01_NL.pdfDatenblattNLx.x18.12.2017155,59 KB
NameBeschreibung
DateinameKategorieSpracheVersionLetzte AktualisierungGröße
NameBeschreibung
NT24Alimentatore per 230V~ / 24V=
SNT24Alimentatore per 24V=
Um weitere Dokumentationen zu erhalten, loggen Sie sich bitte ein.
Jetzt anmelden