CAN-bus / Overzicht
CAN-bus basics

Topologie

De CAN-bus moet in principe worden geïnstalleerd als leiding. D.w.z., de datakabel moet zonder aftakkingen vanuit een apparaat naar het volgende enz. worden gevoerd. Alle andere verlegvormen zijn niet toegestaan! F-BUS (Wurm-CAN-veldbus) en C-BUS (Wurm-CAN-communicatiebus) zijn als fysisch gescheiden bussen te verleggen.

 

CAN-buslengte

De maximaal mogelijke lengte van de CAN-bus is afhankelijk van het gebruikte kabeltype, het aantal CAN-busdeelnemers, de verdeling daarvan over de installatie en de ingestelde overdrachtsnelheid (bijv. bij 20 kBit = 400 m, bij grotere afstanden op aanvraag).


Kabelselectie

Alle gegevenskabels (bijv. signaal-, meet- of CAN-buskabels) moeten als afgeschermde kabel worden uitgevoerd.

Als kabeltype is LiYCY(TP) 2x2x0,75mm² (twisted pair, met kopervlechtwerk, ader-ident-code volgens DIN47100) toe te passen. De aansluitingen L en H dienen op een getwist aderpaar te worden aangesloten.

 

Afscherming

De afscherming van de kabel moet in de regel aan één zijde in de schakelkast worden aangesloten en op een zo klein mogelijke afstand van de aansluitklemmen worden geïsoleerd. Een niet vakkundig aangebrachte afscherming kan leiden tot elektromagnetische storingen, gegevensstoringen en in enkele gevallen tot ernstige beschadiging van de CAN-bus drivers.

 

CAN-bus-afsluitweerstanden

Om reflecties aan de kabeleinden te voorkomen, moet telkens één CAN-bus-afsluitweerstand van 120Ω aan beide uiteinden van de CAN-busleiding tussen de CAN-buskabels L en H worden aangesloten. De afsluitweerstanden zijn als afzonderlijke afsluitweerstanden of geïntegreerd in speciale 5-polige aansluitklemmen en geïntegreerd in speciale RJ45-stekkers verkrijgbaar. Bovendien zijn er toestellen met geïntegreerde en schakelbare afsluitweerstand:

  • Gateway Multigate

  • Gateway CMD300

  • GTW-LAN

  • GTW-LANplus

  • CAN-PC-Converter C2C

  • hoofdmodule FRIGOLINK

 

De CAN-bus is over het algemeen als 3-draads bus met de volgende aanduiding uitgevoerd

  • 0V

  • L / BUS_L / CAN_L

  • H / BUS_H / CAN_H

 

CAN-bus-piek meten

Met een multimeter kunnen de spanningspieken op de CAN-bus worden gecontroleerd. Hierdoor laten zich poolverwisselingen van de CAN-bus of een ontbrekende CAN-bus-afsluitweerstand constateren.  

DateinameKategorieSpracheVersionLetzte AktualisierungGröße
NameBeschreibung
Systeemafbeeldingen 
DateinameKategorieSpracheVersionLetzte AktualisierungGröße
NameBeschreibung
Um weitere Dokumentationen zu erhalten, loggen Sie sich bitte ein.
Jetzt anmelden